- Harvester

 

 

Mejetærskeren, der er fra 1947, er så vidt vides den ældst bevarede i Danmark. Den er dog ikke den første mejetærsker, som blev taget i brug i Danmark, idet godsejer Flemming Juncker på godset Overgård allerede i 1936 lancerede mejetærskeren i Danmark.
Massey Harris-mejetærskeren blev anskaffet af forpagter Ernst Bencard til brug på gården Højstrup på Stevns. Efter 18 års tro tjeneste blev maskinen givet til Dansk Landbrugsmuseum i 1966. Sønnen Henning Bencard har i museets årsskrift Gl. Estrup 1997, skrevet om maskinen og hvordan den ændrede høsten på gården i forhold til den traditionelle høstmetode med selvbinder.